User menu

Чөлөөт бүсийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих хөгжлийн сан

Чөлөөт Бүсийн Зөвлөлийн Ажлын Алба

Х.ГАНБОЛД

Чөлөөт бүсийн зөвлөлийн ажлын албаны дарга

Е-Шуудан:
ganbold@freezone.gov.mn

Т.ЧИМЭГСАНАА

Чөлөөт бүсийн зөвлөлийн ажлын албаны дэд дарга

Е-Шуудан:
chimegsanaa@freezone.gov.mn

Д.СҮРЭНЖАВ

Ахлах мэргэжилтэн

Е-Шуудан:
surenjav@freezone.gov.mn

Н.АМАРСАЙХАН

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Е-Шуудан:
amarsaikhan@freezone.gov.mn

А.ХҮРЭЛБААТАР

Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Е-Шуудан:
khurelbaatar@freezone.gov.mn

Д.ЭНХБАЯР

Банк, санхүү, татвар хариуцсан мэргэжилтэн

Е-Шуудан:
enkhbayar@freezone.gov.mn

Л.ОРГИЛ

Тээвэр, логистик хариуцсан мэрэгжилтэн

Е-Шуудан:
orgil@freezone.gov.mn

Б.НЯМАА

Хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Е-Шуудан:
nyamaa@freezone.gov.mn